Przejdź do treści
-10% na pierwsze zamówienie z kodem "ZARAZ"
-10% na 1 zamówienie z kodem "ZARAZ"

Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU SPRZEDAWAJODZARAZ.PL

I. Informacje ogólne

1.1. Serwis SprzedawajOdZaraz.pl jest prowadzony przez firmę WOLF IT z siedzibą pod adresem: Augustyna Szamarzewskiego 31/19, Poznań 60-551. Numer NIP firmy WOLF IT to 777-342-10-55 1.2. Kontakt z serwisem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: wolfit777@gmail.com oraz numerów telefonu: 698-740-424 i +48 519-835-627.

II. Zamówienia

2.1. Zamówienia składane w serwisie SprzedawajOdZaraz.pl zostaną zrealizowane najpóźniej w ciągu 10 dni od daty zamówienia.

2.2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązuje 14dni.

2.3. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni od daty złożenia zamówienia.

III. Dane osobowe

3.1. Dane osobowe klientów są zbierane w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych.

3.2. Klient, rejestrując konto lub dokonując zakupu produktu na SprzedawajOdZaraz.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

3.3. Administratorem danych osobowych w serwisie SprzedawajOdZaraz.pl jest Rozalia Szkiłądź. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: wolfit777@gmail.com

IV. Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

4.1. Dane osobowe mogą być przetwarzane i udostępniane serwisom i platformom: Shopify, Meta, Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, Google, YouTube.

4.2. Udostępnianie danych osobowych ma miejsce wyłącznie w zakresie realizacji zamówień oraz działań marketingowych i promocyjnych oferowanych przez SprzedawajOdZaraz.pl.

4.3. Serwis SprzedawajOdZaraz.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych klientów przed nieuprawnionym dostępem oraz ich utratą lub nieautoryzowanym ujawnieniem.

V. Obowiązek dostarczenia informacji o treści zamówień

5.1. Po złożeniu zamówienia na produkt cyfrowy, klient może przesłać informacje dotyczące treści zamówienia na adres e-mail: kontakt@sprzedawajodzaraz.pl. Brak tych informacji może skutkować zawarciem w pakiecie realizacji zamówienia.

VI. Reklamacje

Reklamacje produktu cyfrowego

  1. Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących zakupionego produktu cyfrowego w przypadku stwierdzenia wad technicznych, zgodności z opisem, bądź innych niezgodności z umową zakupu.
  2. Reklamacje produktów cyfrowych należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail wolfit777@gmail.com w terminie 14 dni od momentu stwierdzenia wady lub niezgodności.
  3. W zgłoszeniu reklamacji należy podać dane identyfikujące Klienta oraz opisać dokładnie problem lub wadę produktu.
  4. Po otrzymaniu reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
  5. W przypadku uzasadnionych reklamacji, Sprzedawca podejmie działania naprawcze lub zaproponuje inne rozwiązanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieusunięcia wady produktu w odpowiednim terminie lub gdy naprawa jest niemożliwa.
  7. Jeśli w ramach reklamacji zostanie udostępnione nowe oprogramowanie lub plik cyfrowy, Klient zobowiązuje się do usunięcia wcześniej udostępnionego produktu z wszelkich nośników, na których został zapisany.
  8. Rozpatrzenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny za zakupione produkty cyfrowe, chyba że umowa zostanie wypowiedziana zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  9. Klient ma prawo do dochodzenia swoich praw z tytułu rękojmi za wady produktu cyfrowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

 

 

VII. Postanowienia ostateczne

7.1. Regulamin serwisu SprzedawajOdZaraz.pl wchodzi w życie z dniem [data rozpoczęcia obowiązywania regulaminu] i obowiązuje dla wszystkich użytkowników usługi.

7.2. Serwis SprzedawajOdZaraz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu, Klient zostanie poinformowany o tym drogą e-mailową.

7.3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z serwisu SprzedawajOdZaraz.pl będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla miejsca siedziby serwisu.

7.4. Aby umożliwić korzystanie z produktów na Instagramie i Facebooku, serwis SprzedawajOdZaraz.pl dostosowuje swoje przepisy do wymogów tych platform, z uwzględnieniem maksymalnego dopuszczalnego zakresu obowiązywania przepisów na tych platformach.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.02.2024

Testimonials

Agencja ta jest niezwykle profesjonalna i kreatywna. Ich strony internetowe są nie tylko estetyczne, ale także funkcjonalne i radiowe w nawigacji. Polecam ich wszystkich, którzy są uruchamiani kompleksowo online

Tomasz | Leszno

Z przyjemnością polecam tę agencję partnerską, która szuka partnera do tworzenia strony internetowej lub sklepu Shopify. Ich praca i profesjonalizm są niezrównane!

Weronika | Poznań

Nie działa udostępnianie do tworzenia mojej strony internetowej. Zrozumieli dokładnie, czego dostarczany jest projekt, który odebrał moje oczekiwania

Damian | Sopot